Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dachdeckerei Petrich Hillerse

 

Peter Schönfeld Hillerse

 

Sigrun Riehn >>Großmutter von unserem Felix<< Vechelde